Testy ezgamin zawodowy | kwalifikacje online | testy w sieci

egzamin zawodowy

testy zawodowe

testy online

kursy online

zadania online

ankiety online

wykłady online

Testy w sieci to serwis skierowany do wszystkich,
którzy chcą nauczać i kształcić się przez Internet.


"Testy w sieci" to serwis, który daje możliwość prowadzenie kursów online. Składowymi kursu są tworzone indywidualnie przez administratora wykłady, testy jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, zadania otwarte, zadania zamknięte oraz ankiety. Wszystkie składowe mogą być wspomagane grafiką użytkownika. Przeprowadzone kursy są wzbogacone statystykami podsumowującymi każdego użytkownika oraz każde zadania (pytania) - to wszystko w naszym serwisie.

Serwis "Testy w sieci" zaistniał w sieci w sierpniu 2014.Jak to działa?

Administrator rejestruje się w serwisie. Po rejestracji otrzymuje unikalny identyfikator, który będzie znany wszystkim jego potencjalnym kursantom i będzie niezbędny do rejestracji kursanta w serwisie. Po rejestracji administrator ma swoje indywidualne konto gdzie może tworzyć swoje wykłady, testy, zadania i ankiety. Z tak przygotowanych elementów buduje kursy, które składają się z dowolnej ilości etapów. Kiedy już dysponuje opracowanym kursem może go wykorzystać w swojej pracy. Informuje potencjalnych kursantów o konieczności zalogowania się w serwisie podając im jednocześnie swój identyfikator, który będzie niezbedny podczas rejestracji. Kursanci po rejestracji widzą dostępne kursy i mogą sie do nich zapisać.
Kursant rejestruje się w serwisie oczywiście tylko jeden raz - potem potrzebne są mu tylko ewentualne klucze do kolejnych kursów tworzonych przez administratora. Kursy mogą być ograniczone czasowo, rozłożone na etapy itp. Po zakończeniu kursu administrator ma podgląd do prac kursantów jak i statystykę całego kursu.Polityka prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?
Abyś mógł skorzystać z naszego systemu będziesz musiał sie zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twoje imię, nazwisko oraz adres email.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty (czas logowania i Twój adres IP z kórego się łączysz z naszym serwisem).

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?
Autorzy serwisu zapewniają, że nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych lub adresowych użytkowników serwisu. Adresy email są wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z użytkownikami. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoraru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
Kontakt jeśli jest potrzebny z nszej strony, następuje za pomocą poczty elektronicznej.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności.

Kontakt
Krzysztof Gruchała | 96-200 Rawa Mazowiecka, Słowackiego 31a.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.


Regulamin

 1. Usługa, serwis - Testy w sieci - dostępny pod adresem www.testywsieci.pl, zwana dalej Serwisem, świadczona jest przez Krzysztofa Gruchała (96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Słowackiego 31a), zwanym dalej Administratorem.
 2. Serwis Testy w sieci jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, zwanych dalej Adminami oraz dla ich kursantów, zwanych dalej Użytkownikami.
 3. Aby zostać Adminem, Użytkownikiem Serwisu należy dokonać rejestracji w Serwisie.
 4. Każdy Admin i Użytkownik serwisu Testy w sieci, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Aby w pełni korzystać z Serwisu Admin i Użytkownik powinien mieć włączoną w przeglądarce internetowej opcję cookies oraz obsługę JavaScript.
 6. Administrator serwisu zapewnia, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych Administratorów i Użytkowników serwisu.
 7. Administrator stara się zapewnić dostępność wszystkich usług związanych z Serwisem. Jednak w przypadkach niezależnych od Administratora niektóre usługi mogą być nie zawsze dostępne, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Występowanie wszelkich niedogodności dla Admina i Użytkownika wynikających z awarii serwera, wad oprogramowania itp. nie upoważnia Admina, Użytkownika do żądania przywrócenia stanu jego konta przed zaistnieniem tej sytuacji.
 8. Administrator zapewnienia o zdalnej pomocy technicznej wszystkim Adminom, Użytkownikom Serwisu.
 9. Administrator zapewnienia o przestrzeganiu w swojej działalności wszelkich przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich Adminów i Użytkowników.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Adminów, Użytkowników w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Przechowywany może być adres IP, czas trwania połączenia, zarejestrowany adres e-mail oraz wszelkie dane z profilu Admina, Użytkownika dobrowolnie przez niego podane.
 11. Administrator ma prawo wysyłać Adminom, Użytkownikom emaile związane z Serwisem.
 12. Zabrania się wykorzystywania w dowolny sposób błędów oprogramowania Serwisu bądź serwera. W przypadku wykrycia takiego błędu, Admin, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia błędu Administratorowi, wraz z jak największą ilością informacji dotyczących zaistniałego błędu.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do skasowania konta Admina, Użytkownika w przypadku łamania niniejszego Regulaminu.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na czas potrzebny do prawidłowej realizacji czynności administracyjnych związanych z należytym zabezpieczaniem, archiwizacją i ochroną zgromadzonych danych,
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczenia banerów informacyjnych lub reklamowych w wybranych przez siebie częściach Serwisu,
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do ankietowania Adminów, Użytkowników za pomocą elektronicznych ankiet.
 17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe bezpośrednio, pośrednio bądź wtórnie w wyniku użytkowania Serwisu.
 18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a) sposób, w jaki Admini, Użytkownicy korzystają z kont, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • b) jakiekolwiek szkody Admina, Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego konta z przyczyn technicznych,
  • c) skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Admina, Użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała,
  • d) udostępnianie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • e) bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Admina, Użytkownika w szczególności włamania i wirusy komputerowe,
 19. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Admina, Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 20. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione przez Admina, Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami.
 21. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem oraz regulaminem Serwisu prosimy kierować na adres: askgruchala@wp.pl.
 22. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Copyright © 2014   S i K.G