Testy ezgamin zawodowy | kwalifikacje online | testy w sieci

egzamin zawodowy

testy zawodowe

testy online

kursy online

zadania online

ankiety online

wykłady online

testy egzaminów zawodowych

rozwiązuj testy z następujących kwalifikacji - testów dostępnych (264)

(codziennie dodajemy nowe testy, zatem jeśli nie ma testów z określonej kwalifikacji to zostaną wkrótce dodane)

  • A.18 - Sprzedawca, Technik księgarstwa, Technik handlowiec - Prowadzenie sprzedaży

  • A.19 - Technik usług fryzjerskich, Fryzjer - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

  • A.26 - Technik organizacji reklamy - Sprzedaż produktów i usług reklamowych

  • A.30 - Technik logistyk - Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

  • A.31 - Technik logistyk - Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

  • A.35 - Technik ekonomista - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  • A.61 - Technik usług kosmetycznych - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

  • A.62 - Technik usług kosmetycznych - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

  • A.65 - Technik rachunkowości - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

  • A.68 - Technik administracji - Obsługa klienta w jednostkach administracji

  • B.06 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

  • B.33 - Technik budownictwa - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

  • E.06 - Technik elektronik, Monter-elektronik - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

  • E.07 - Elektromechanik, Elektryk, Technik elektryk - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

  • E.08 - Elektryk - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

  • E.12 - Technik informatyk - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

  • E.13 - Technik informatyk - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

  • E.14 - Technik informatyk - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

  • E.18 - Technik mechatronik - Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

  • M.01 - Technik mechanizacji rolnictwa, Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  • M.11 - Technik górnictwa podziemnego, Górnik eksploatacji podziemnej - Eksploatacja złóż podziemnych

  • M.12 - Elektromechanik pojazdów samochodowych, Technik pojazdów samochodowych - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

  • M.18 - Mechanik pojazdów samochodowych, Technik pojazdów samochodowych - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

  • M.19 - Technik mechanik, Operator obrabiarek skrawających - Użytkowanie obrabiarek skrawających

  • R.03 - Technik rolnik, Technik agrobiznesu, Rolnik - Prowadzenie produkcji rolniczej

  • R.21 - Technik architektury krajobrazu - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

  • T.02 - Technik technologii żywności, Technik przetwórstwa mleczarskiego, Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

  • T.06 - Kucharz, Technik żywienia i usług gastronomicznych - Sporządzanie potraw i napojów

  • T.11 - Technik hotelarstwa - Planowanie i realizacja usług w recepcji

  • T.13 - Technik obsługi turystycznej - Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

  • Technik informatyk - stary egzamin zawodowy

  • Z.01 - Technik masażysta - Świadczenie usług w zakresie masażu

  • Z.04 - Opiekun medyczny - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

  • Z.19 - Technik farmaceutyczny - Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi


ponadto serwis umożliwia tworzenie kursów online:

Składowymi kursu są tworzone indywidualnie:

 • wykłady,
 • testy jednokrotnego wyboru,
 • testy wielokrotnego wyboru,
 • zadania zamknięte,
 • zadania otwarte,
 • ankiety.

Przeprowadzone kursy są wzbogacone statystykami podsumowującymi każdego użytkownika oraz każde zadanie (pytanie).

ZAPRASZAMY

Copyright © 2014   S i K.G